úvod |  služby |  zákazníci |  linky |  kontakt 

Služby

Naša spoločnosť AM.biz, s.r.o. pre svojich klientov zabezpečuje:
  • vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné účtovníctvo) pre právnické a fyzické osoby
  • komplexne zastupujeme našich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
  • vedenie mzdovej evidencie, spracovávanie miezd
  • pri vedení a spracovávaní miezd vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov
  • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
  • na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a účtovnú závierku vypracujeme aj daňové priznanie
  • registrácie pre daňové účely
  • zastupovanie pri daňových kontrolách
Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuku do 24 hod.

úvodná stránka | účtovníctvo a ekonomické činnosti | služby | zákazníci | linky | kontakt

Copyright © by am.biz s.r.o. Designed by am.biz s.r.o.