úvod |  služby |  zákazníci |  linky |  kontakt 

Zákazníci

Ste majiteľom firmy - právnická osoba. Tu je ukážkový model vedenia Vášho účtovníctva.
 • vedenie kompletného účtovníctva (podvojné účtovníctvo)
  • zaúčtovanie faktúr
  • zaúčtovanie bankových výpisov
  • zaúčtovanie hotovostných platieb
  • zaúčtovanie iných špecifických položiek súvisiacich s Vašou podnikateľskou činnosťou
 • komplexné zastúpenie pred daňovým úradom
 • vedenie mzdovej agendy
  • vyhotovenie výplatnej pásky
  • vyhotovenie mesačných výkazov do poisťovní
  • vyhotovenie štvrťročných prehľadov pre daňový úrad
  • vyhotovenie ročných hlásení pre daňový úrad
  • vyhotovenie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti
  • vyhotovenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • komplexné zastúpenie pred poisťovňami (v prípade vedenia mzdovej agendy)
  • mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne
  • mesačné výkazy do zdravotných poisťovní
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
  • iné náležitosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov
 • vypracovanie mesačného/štvrťročného priznania DPH
 • daňové priznanie
 • účtovná závierka
 • poradenstvo

Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme presnú cenovú ponuku do 24 hod.


úvodná stránka | účtovníctvo a ekonomické činnosti | služby | zákazníci | linky | kontakt

Copyright © by am.biz s.r.o. Designed by am.biz s.r.o.